Verilənlərin əks etdirilməsi.Formalar

istifadə edəcəyiksə ,çox güman ki, birbaşa cədvəllərlə işləmək sizin üçün rahatdır.Yox əgər sizin yaratdığınız verilənlər bazası ilə onun haqqında az biliyi olan başqa şəxslər işləyəcəksə, onlara birbaşa cədvəl əsasında əməliyyat aparmaq çətin olar.Bunun üçün forma rejimindən istsfadə olunur.Baza cədvəlinə yazıları daxil etmək, redaktə etmək və baxmaq üçün formalardan istifadə olunur.Forma elektron blankdır.Formalar bir neçə səbəbdən əlverişlidir:
1. Verilənlərin daxil edilməsi ilə məşğul olan işçi heyətin baza cədvəlinə birbaşa müraciəti arzu edilən deyil;
2. Eyni bir cədvələ verilənlərin bir neçə formada daxil edilməsi işçilər arasında səlahiyyətlərin bölüşdürülməsinə və burada verilənlərin qorunmasına imkan verir;
3. Böyük həcmli informasiyanın daxil edilməsi həddən artıq yorucu işdir.Yorulmuş insan isə daha çox səhv edir.Formalardan istifadə olunması verilənlərin daxil edilməsini asanlaşdırır, səhv ehtimalını azaldır və daxiletmə prosesində verilənlərin yoxlanmasını təmin edir;
4. Bazaya daxil ediləcək verilənlər çox zaman kağız blanklarda yerləşir.Əgər elektron formanın xarici görünüşü blanklarda orijinal formaya bənzədilirsə, daxiletmə zamanı xətaların sayı azalır.
Verilənlər bazasında başqalarının informasiyanı dəyişdirməsindən qorumaq üçün xüsusi vasitələr nəzərdə tutulur.Məsələn, parol təyin eymək olar ki, bu da istifadəçiyə yalnız verilənlərə baxmağa icazə verir.Başqa parol verilənlərə baxmaqla yanaşı , həm də onları dəyişdirmək və yeni verilənlər daxil etmək səlahiyyəti verir.Yüksək səviyyəli parol isə hətta verilənlərin strukturunu dəyişdirmək imkanı da verə bilər.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: