İnformasiya cəmiyyəti.texnologiyalar və təhsil.

          

Çünki,hal-hazırda demək olar ki,bütün proqramlar ingilis dilində təqdim olunur.İnformasiya mədəniyyətini formalaşdıran və onu inkişaf etdirən 3 başlıca amil vardır:

1)İnsanların intellektual inkişafını təmin edən təhsil sistemi

2)İnsanlara informasiya almaq,ötürmək,saxlamaq və ondan istifadə etmək imkanları verən uyğun infrastruktur.

3)İnformasiya vasitələrindən(kompüter,televizor,radio) istifadə edə bilmələri üçün insanların maddi imkanının olması.Dünyada kompüter savadlılığını təsdiq edən standartlardan ən geniş yayılanı  ECDL sertifikatıdır.(european computer driving licence-avropa kompüter hüququ)

Müasir zamanda təhsildə İKT-siz keçinməyin,demək olar ki,mümkün olmadığı sahələrdən 2-si təhsilin idarəolunmasının informasiya sistemi və şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsidir.TİMS-in yaradılmasında başlıca məqsəd təhsili səmərəli idarə etmək və son nəticədə təhsilin keyfiyyətini yüksəltməkdir.

TİMS-in səviyələri:

1-ci səviyyə-ümumtəhsil məktəbləri

2-ci səviyyə-rayon(şəhər)təhsil şöbələri

3-cü səviyyə-Təhsil Nazirliyi

Müasir kompüter texnologiyalarının tətbiqi yoxlayıcıların fərdi keyfiyyətlərindən asılı olmadan bilikləri obyektiv və daha sürətlə  qiymətləndirməyə imkan verir.Hal-hazırda imtahan verənlər üçün çoxvariantlı testlər hazırlanır.İmtahan zamanı hər bir şagirdə sual kitabçası və cavab kartı paylanır.Cavab kartlarının emal prosesi 2 hissədən ibarətdir.

1)kartların oxunması

2)balların hesablanması

Kartlar xüsusi optik oxuyucu qurğu OMR vasitəsilə oxunur.Bu qurğu vasitəsilə cavablar oxunur,düzgün cavabların balları müəyyən olunmuş düstur vasitəsilə hesablanır.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: