İnformatikadan test sualları.

2.İnformasiyanı mühafizə edən aparat qurğu?

A)antivirus platası

B)antivirus soprosessoru

C) antivirus prosessoru

D) antivirus vinçesteri

E) antivirus kabeli

3.Müraciətə məhdudiyyət vasitələri hansılardır?

A)parollar sistmi

B)bios

C)cmos

D)setup

E)tcp/ıp

4.Hücuma məruz qalan şəbəkə komponentləri hansılardır?

A)server

B)səs kartı

C)video kartı

D)ups

E)ubs

5.Şəbəkə əməliyyat sisteminə hansı aiddir?

A)unıx

B)unıks

C)dns

D)ıp

6.Disk sistemlərinin korlanması nəyin korlanmasına aiddir?

A)avadanlığın

B)proqram vasitələrin

C)serverlərin

D)printerlərin

E)rabitə kanallarının

7.Nəyi icazəsiz kopya edə bilərlər?

A)bütün cavablar düzdür

B)fayllarda

C)kataloqlarda

D)serverlərdə

E)vinçesterlərdə

8.Əməliyyat sistemi hansı xüsusiyyətlərə malik olmalıdır?

A)bütün cavablar düzdür

B)yüksəksürətli

C)çoxməsələli

D)çoxistifadəçili

E)yüksək dərəcədə qorunmalı

9.Məxfilik nəyin kateqoriyasıdır?

A)informasiyanın təhlükəsizliyinin

B)qlobal şəbəkələrin

C)regional şəbəkələrin

D)lokla şəbəkələrin

E)kompüter şəbəkələri təhlükəsizliyinin

10. İnternet hansı növ şəbəkəyə aiddir?

A) Qlobal
B) Lokal
C) Regional
D) Heç biri
E) Korporativ

11. Aşağıda sadalananlardan hansı yaddaş qurğusudur?

A) ROM
B) Sistem şini
C) Monitor
D) Səs kartı
E) UPS

12. Aşağıdakılardan hansı əməliyyat sistemi deyil?

A) Oracle

B) MS DOS
C) Linix
D) Windo
ws
E) Unix

13. Virus nədir?

A) Kompüterin normal iş rejimini pozan xüsusi proqramdır
B) Transilyatordur
C) Kompilyatordur
D) İdentifikatordur
E) Kompüteri normal iş rejimi ilə təmin edən proqramdır

14. Aşağıdakılardan hansı antivirus proqramıdır?

A) Kasperskiy, Norton Antivirus, Doctor Web
B) F – Prol Professional, İBM LAN
C) Solaris, No
well Net Vare, Doctor Web
D) Proloq, Lisp, Doctor Web for Windo
ws
E) Windo
ws  NT,Unix, MS DOS

15.İnformasiya nədir?

A) anlayışdır

B) xəbərdir

C) məlumatdır

D) verilənlərdir

16.İnformatikanın predmeti nədən ibarətdir?

A) proqramlaşdırma

B) informasiya axtarışı

C) informasiya verilişi

D) informasiya texnologiyaları

17.Aşağıda informatikanın təcrübi inkişaf istiqamətlərindən ikisi verilmişdir.Onları tapın.

A) sistemləşdirmə və normallaşdırma

B) verilənlərin mühafizəsi və emalı

C) proqramlaşdırma və avtomatlaşdırma

D) standartlaşdırma və mexanikləşdirmə

18.İnsan üçün informasiyanın qeyri-müəyyənlik həddi necə adlanır?

A) qeyri-müəyyənlik

B) entropiya

C) distropiya

D) kriptoqrafiya

19.Verilənlər nədir?

A) informasiyanın fiziki mühafizə forması

B) məntiqi formada mühafizə edilən informasiyadır

C) təsvirlərin adekvat formada ifadəsidir

D) heç biri deyildir

20.Verilənlər ümumi halda nələrlə xarakterizə olunur?

A) çəki,ölçü,tip və növlərlə

B) ad,qiymət,tip və strukturla

C) qiymət,uzunluq,ölçü və adla

D) kəmiyyət,keyfiyyət,tip və forma

21.1 Meqabayt=?

 a)100000 bit

 b)100000 bayt

 c)1024 bayt

 d)1024 kilobayt

22. Hər hansı kağız parçasındakı şəkli elektron poçtla göndərmək üçün hansı qurğunun köməyi lazımdır?

a) Printer         b)Skaner         c) CD-rom         d) DVD-writer

23. Alqoritmin tərifi aşağıdakılardan hansıdır?

 a)Müəyyən bir məsələni həll etmək üçün lazım olan dəqiq qaydalar ardıcıllığı

 b)Məsələnin həlli üçün olan düsturar toplusu

 c)Proqram təminatının planı

 d)Alqoritmin dəqiq tərifi hələ verilməmişdir.

 24.Hansı tətbiqi proqram Microsoft şirkətinə məxsus deyil?

 a)Power Point

 b)Excel

 c)Photoshop

 d)Outlook Express

25. İnternet browserlərdə olan TAB anlayışı nədir?

 a)Pəncərə

 b)Fayl

 c)Alt pəncərə

d) Keçid linki

26. Kompüterin göstəricilərini təsvir edilərkən yazılan “HDD-80 GB” nəyi bildirir?

 a)Əlavə yaddaş qurğularının 80 GB olmasını

 b)Sərt diskin 80 GB-lıq olmasını

 c)Kompüterin ana plata markasını

 d)Kompüterin prosessorunun markasını

27. Hansı protokol müasir kompüterərdə internet vasitəsi ilə infomasiyanın qəbulunu və ötürülməsini təmin edir?

 a)TCP/İP

 b)HTTP

 c)FTP

 d)RTP

28. Domen nədir?

a) Veb saytların fatyllarının saxlandığı disk.

 b)Veb saytların İP ünvanı.

 c)Veb saytların adı.

 d)Veb saytların uzantısı.

29. Domen adları harada saxlanılır?

 Hər bir veb saytın fayllarının yerləşdiyi diskdə

 DNS serverdə

 CERN mərkəzində

 Hər bir ölkənin paytaxtındakı mərkəzi serverdə

30. PHP nədir

a) Veb proqramlaşdlrma dili.

 b)Şəxsi ev veb səhifəsi

 c)İnternet protokolu

 d)Verilənlər bazası

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: