Layihə və onun mərhələləri.Layihənin informasiya modelləri.

Həyata keçmə müddətinə görə layihələr qısamüddətli,ortamüddətli və uzunmüddətli ola bilər.Mürəkkəbliyinə və miqyasına görə sadə,orta və mürəkkəb olur.

Layihənin hazırlanmasının  əsas mərhələləri:

1)Layihənin ideyası

2)Planlaşdırma

3)Nəzarət və təhlil

Planlaşdırma mərhələsində layihənin strukturunu da müəyyənləşdirmək lazımdır.layihənin strukturu onu təşkil edən və bir-birilə əlaqədə olan informasiya obyektlərinin toplusudur.

Layihə məqsəyönlü bir fəaliyyətdir.Məqsədə çatmaq üçün çoxsaylı altməqsədlərdən istifadə olunur:

1)Məhsulun strukturu:bunu üçün məqsədə çatmazdan öncə layihənin sonunda nə almaq istədiyinizi təsəvvür etməliyik.

2)İşlərin bölünməsinin strukturu:burda ən yuxarı səviyyədə layihənin adı yazılır.Sonrakı səviyyələrdə isə işlərin adı göstərilir.Ən aşağı səviyyədə işçilərin yerinə yetirdikləri konkret işlərin adları olur.

3)Cavabdehlik matrisi:bu layihənin hər bir iştirakçısının müəyyən işlərə cavabdehlik dərəcəsini cədvəl şəklində əks etdirən informasiya modelidir.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: