Sorğular və hesabatlar.

Cədvəllərdən sorğular əsasında alınan və istifadəçilərə əlverişli şəkildə verilən obyektlərdir.Sorğu əsasında 3 əməliyyat yerinə yetirilir:
1. Verilənlərin seçilməsi
2. Çeşidləməsi
3. Filtrlənməsi
Sorğunun köməyilə verilmiş alqoritm əsasında verilənlərin çevrilməsi yəni, cədvəllərin yaradılması , cədvəllərin avtomatik doldurulması, digər mərhələlərdə məlumatların alınması, sadə hesablamaların aparılmasını həyata keçirmək olar.Hesabatlar öz xassələrinə və strukturuna görə formalara yaxın olan hesabatlarda verilənlərin ekrana çıxarılmasına deyil,çapa verilməsi üçündür.Bununla əlaqədar olaraq hesabatlar onunla fərqlənir ki, çıxışa verilən məlumatlar çap sənədləri ilə bağlı olan tərtibat elementləri ilə fərqlənir.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: