Verilənlərin sürətli axtarışı.Arama, çeşidləmə və süzmə.

   Verilənlər bazasında yazıların nizamlanmasına çeşidləmə deyilir. Çeşidləmə verilənlərə tez və səmərəli baxmağa imkan verir.

     Süzgəc yazıların axtarışı və seçilməsi üçün istifadə olunan şərtdir.Konkret halda gərəksiz informasiyaları atmaqla obyektlərə müxtəlif yönlərdən baxmağa imkan verir.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: