Movzu-teqvim plani(Alqoritm nezeriyyesi)

 

 

Sıra №

 

Bölmə. Dərs mövzusu

Saa     t Tarix Dərsin mövzusu Əyani və

Texniki

Vəsaitlər

  Ev

tapşırığı

1 Fənnə giriş.Fənnin öyrən.məqsəd 2   Q.D.T  kompüter icmal
2 Alqoritm anlayışı 2   Q.D.T   icmal
3 Alqoritmin əsas xassələri 2   Q.D.T   icmal
4 Alqoritmin təsvir üsulları 2   Q.D.T   icmal
5 Alqorit. təbii dil. təs. aid praktik məsələ 2   Q.D.T   Məşğələ
6 Alqoritmlərin qrafik təsviri 2   Q.D.T   icmal
7 Qrafik təsvirə aid misal 2   Q.D.T   Məşğələ
8 Alqoritmin əsas tipləri 2   Q.D.T   icmal
9 Xətti alq.qurul. dair misal 2   Q.D.T   Məşğələ
10 Budaqlanan alqoritmlər 2   Q.D.T   icmal
11 Dövri alqoritmlər 2   Q.D.T   İcmal
12 Budaq.və dövri alq. aid misallar 2   Q.D.T   Məşğələ
13 Çoxluqlar anlayışı 2   Q.D.T   icmal
14 Çoxluqların reallaşdırılması 2   Q.D.T   icmal
15 Alqoritmin verilmə üsulları 2   Q.D.T   icmal
16 Alqoritmin analizi 2   Q.D.T   icmal
17 Alqoritmin mürəkkəbliyi 2   Q.D.T   icmal
18 Alqoritmin qurulmasına aid nümunələr 2   Q.D.T   Məşğələ
19 Alqoritmin hazırlanması üsulları 2   Q.D.T   Məşğələ
20 Alqoritmin düzgünlüyü 2   Q.D.T   icmal
21 Alqoritmin düz.yoxlan. aid misallar 2   Q.D.T   Məşğələ
22 Türinq maşını 2   Q.D.T   icmal
23 Alqoritm anlayışının formalaşdırılması 2   Q.D.T   icmal
24 Əlifba üzərindı alqoritm 2   Q.D.T   Məşğələ
25 Markovun normal formalaşdırılmnası 2   Q.D.T   Məşğələ
26 İstənilən alq.ədədi alq. gətirilməsi 2   Q.D.T   icmal
27 Rekursiv funksiyalar 2   Q.D.T   icmal
28 Super pozisiya əməli 2   Q.D.T   icmal
29 Rekursiya əməli 2   Q.D.T   icmal
30 Minimallaşdırma əməli 2   Q.D.T   icmal
31 Alqoritm model.ekvivalentliyi 2   Q.D.T   Icmal
32 Paralel alqoritm anlayışı 2   Q.D.T   Icmal
33 Paralel alq.aid praktik misal 2   Q.D.T   Məşğələ
34 Alqoritmlərin paralel.üsulları 2   Q.D.T   Icmal
35 Paralel alqoritmlərin analizi 2   Q.D.T   Məşğələ
36 Paralel alqoritmin mürəkkəbliyi 2   Q.D.T   Icmal
37 Alq.həll ol.bilən və bilməyən problem. 2   Q.D.T   Icmal
38 Formal dillər nəzəriyyəsi 2   Q.D.T   Icmal
39 Araşdırma məsələləri 2   Q.D.T   Icmal
40 Proqramların düzgün.isbatı 2   Q.D.T   Məşğələ
41 Proqramlaşdırma dilləri 2   Q.D.T   Icmal
42 Proqramlaşdırma dillərinin tarixi 2   Q.D.T   Icmal
43 Obyektyönlü proq. dilləri 2   Q.D.T   Icmal
44 Süni intellekt dilləri 2   Q.D.T   icmal
45 Yekun dərs 2   Q.D.T   Təkrar

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: